Služby, které nabízím, vycházejí ze životního cyklu realizace informačního systému. Od prvopočátku samotné myšlenky zákazníka implementovat nový nebo změnit stávající informační systém, přes analýzu, vývoj, po nasazení a zaškolení uživatelů systému.

Do první fáze realizace patří

Konzultace k implementaci informačních systémů Konzultace k implementaci informačních systémů
- vypracování studie a stanovení cílů dle požadavků zákazníka
- návrh technologií a postupů pro budoucí realizaci IS
- plán finančních, časových a lidských zdrojů.

Po stanovení základního konceptu realizace nastupuje fáze

Analýza Analýza
- detailní popis všech objektů a procesů systému
- stanovení návrhových vzorů
- vypracování grafického rozhraní systému
- upřesnění finančních a časových zdrojů.

Po zpracování detailních analýz následuje

Implementace Implementace
- databázové objekty, procedury, joby (MS SQL, MySQL, Oracle)
- objekty a procesy systému (.NET C#)
- uživatelské rozhraní (Windows forms .NET, WPF, Webové aplikace ASP.NET).

Poslední fází je

Testování a nasazení u zákazníka Testování a nasazení u zákazníka
- příprava testovacích scénářů
- plán nasazení v testovacím a reálném provozu
- školení uživatelů.

Celý životní cyklus realizace informačního systému je nutné řídit

Řízení realizace informačních systémů Řízení realizace informačních systémů
- výběr realizačního týmu
- dohled nad kvalitou prací v jednotlivých fázích realizace, čerpáním finančních, časových a lidských zdrojů.

Své služby z jednotlivých fází Vám mohu nabídnout nejen jako celek při realizaci Vašeho informačního systému, ale i jako dílčí služby. Mohu pro Vás jednotlivé služby zpracovat nebo Vás zastupovat jako oponent k Vašemu dodavateli.

© 2009 - 2019 Petr Kuklík